Datum:
    
Geodetska tehnička škola, Zagreb - knjižnica
Ministarstvo znanosti i tehnologije Hrvatska akademska i istraživačka mreža Sveučilišni računski centar
Knjižnica Geodetske tehničke škole -> Učenici -> Posudba knjiga
Statistički podatci
Jedan od oblika afirmacije čitanja, a time i intenziviranja korištenja knjižnog fonda svakako je i periodična izrada razrednih top-lista najaktivnijih čitača, odnosno korisnika. Naime, budući da u knjižnični fond ulazi i AV-građa, bolje je reći da se radi o najaktivnijim korisnicima.
Već smo prošle godine izradili takvu rang-listu, što je izazvalo živo zanimanje inače ne baš aktivnih učenika - u čitalačkom smislu. Korisnici su tražili svoje ime na popisu, gledali i komentirali podatke, a najbolji su bili javno pohvaljeni i nagrađeni.
Da bismo vidjeli koliko se koriste knjižnicom prvi razredi, a i ostali u prvom polugodištu ove šk. god., da i na taj način potaknemo učenike na češće služenje knjižnicom, izradili smo popis najboljih čitača / korisnika u svakom razredu.
Izrada tog popisa u programu Metel jednostavna je i može poslužiti za orjentir u daljnjem radu. Evo sažetog pregleda korištenja knjižnice (broja posudbi) po razredima:
PRVI RAZREDI
1. mjesto 1.b - 148 posudbi
2. mjesto 1.a - 139
3. mjesto 1.d - 91
4. mjesto 1.c - 46
DRUGI RAZREDI
1. mjesto 2.c - 89 posudbi
2. mjesto 2.a - 45
3. mjesto 2.b - 39
TREĆI RAZREDI
1. mjesto 3.b - 136 posudbi
2. mjesto 3.a - 95
ČETVRTI RAZREDI
1. mjesto 4.c - 79 posudbi
2. mjesto 4.b - 63
3. mjesto 4.a - 46
TOP-LISTA ZA SVE RAZREDE
1. mjesto 1.b
2. mjesto 1.a
3. mjesto 3.b
4. mjesto 3.a
5. mjesto 1.d
6. mjesto 2.c
7. mjesto 4.c
8. mjesto 4.b
9. i 10. mjesto 1.c i 4.a
11. mjesto 2.a
12. mjesto 2.b
Komentar knjižničara
Očito je da i blizina knjižnice dosta utječe na broj posudbe: najviše posuđuju oni razredi čija se učionica nalazi u neposrednoj blizini knjižnice (1.b, 1.a) ili su barem na istom katu s knjižnicom (3.b). Manje posuđuju oni prvi razredi čija se učionica nalazi kat niže (1.c, 1.d). Najslabiji rezultat ima 2.b pa 2.a, čije su učionice, također, kat niže od knjižnice. Kod trećih i četvrtih razreda je to manje uočljivo jer se svi nalaze na 3. katu.
Analiza nije potvrdila očekivanja da su djevojke bolji korisnici što se vidi iz tabele korisnika koji su posudili 10 ili više knjiga:
1.r. - 6 učenika i 6 učenica
2.r. - 1 učenik i 1 učenica
3.r. - nijedan učenik, a 3 učenice
4.r. - 3 učenika, a nijedna učenica
Proizlazi da su najbolji korisnici dosta ravnomjerno podijeljeni između učenica i učenika, a tako je otprilike i s ostalima.
Pretpostavka da starije generacije manje čitaju a više koriste vodiče za lektiru i internet, nije uvjerljivo dokazana u ovoj anketi, odnosno manje je važna od spomenutog čimbenika lokacije. Istina je da prvi redovitije posuđuju lektiru od starijih, naročito maturanata, ali nas čudi da su drugi razredi u prosjeku slabiji korisnici od trećih. Odlučujući bi čimbenik ponovno mogao biti smještaj učionica, odnosno knjižnice.
Ono što osobito raduje knjižničara, to je povećanje broja posudbi nakon objavljenih rezultata i razgovora s učenicima i njihovim razrednicima. Naročito su 1.d i 1.c odlučili da se pomaknu sa začelja top-liste, pa su počeli redovitije posjećivati knjižnicu, pitati knjižničara koliko imaju posuđenih knjiga, jednom riječju, kod nekih je učenika zavladao pravi natjecateljski duh . Vjerujemo da će sljedeće rang-liste pokazati da su konstruktivne kritike pozitivno djelovale na učenike, prije svega na prve razrede.
Za sve tekstove na web stranici knjižnice odgovoran knjižničar, prof. Nikola Butorac.
Stranice izradio i uređuje Mario Lovrić. Zadnja izmjena 01.03.2004.
Sva pitanja, komentare, prijedloge i kontakt u vezi s web-stranicom pošaljite na