Datum:
    
Geodetska tehnička škola, Zagreb - knjižnica
Ministarstvo znanosti i tehnologije Hrvatska akademska i istraživačka mreža Sveučilišni računski centar
Knjižnica Geodetske tehničke škole -> Učenici -> Indeks
Korisne informacije za učenike
KVIZ ZA UČENIKE PRVIH RAZREDA IZ POZNAVANJA KNJIŽNIČNIH KATALOGA, GRADSKE KNJIŽNICE I HAZU
Katalog je (prema definiciji u HE, sv. 5, str. 560) popis čega načinjen prema određenom redu, npr. abecednom, kronološkom, numeričkom … i sl. U knjižnici, popis knjiga, časopisa i ostale građe osnovni katalog je ABECEDNI (autorski) u kojem su podaci o građi složeni prema prezimenu autora, odnosno naslovu - ako ima više od tri autora ili je djelo anonimno.
Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije omogućio je da katalozi mnogih knjižnica u svijetu budu dostupni i korisnicima izvan knjižnice, tzv. JAVNO DOSTUPNI RAČUNALNI KATALOZI (OPAC) i MREŽNI KATALOZI (WebPAC).
I. Dopuni rečenice


1. Knjižnični katalog je……………………………………………

2. Katalog u kojem su podaci složeni prema prezimenu autora zovemo …………………… ili ……………………… katalog.

3. Ako nema struje ili ne radi internetska veza, poslužit ćemo se, a to će većina učenika isprobati kad budemo u Gradskoj knjižnici, katalogom tradicionalnog ("klasičnog") tipa u kojem su podaci o knjižnoj građi nalaze na listićima, pa se takav katalog naziva ............................

4. U stručnom katalogu listići se nižu prema strukama od 0 do 9, tj. prema univerzalnoj decimalnoj ................................, čija je skraćenica ....... (3 slova).

5. Prirodne znanosti i geodezija nalaze se na policama i u stručnom katalogu pod brojem ..... (samo prvi broj), a geodezija ima stručnu oznaku................(3 broja)

6. Ako nas zanima npr. sve o kitovima, pretražit ćemo predmetni (tematski ) katalog u kojem se nižu pojmovi abecedno kao u (općoj) en......................... (dovrši riječ).

7. U naslovnom katalogu (katalogu naslova) djela su složena prema .................... bez obzira kojem tematskom području pripadaju.

8. Svaka je knjiga označena kombinacijom brojki i slova koju zovemo .........................

9. Da bismo dobili željenu knjigu, često moramo prije toga ispisati na listiću signaturu i potpisati se, a zatim ju predati dežurnom .................................... Signatura je važna za knjižničare i korisnike jer određuje ...........................................(više riječi).

10. Pronađi u OPAC-u Gradske knjižnice koliko primjeraka Životinjske farme ima slobodnih, a koliko sveukupno.

11. Poredaj slijedeće naslove tako da paziš na UDK: Kaleb, Gost; Krleža, Balade P. Kerempuha; Krleža, Aretej; Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda; Zidar, Geodezija I; Biblija.

12. Naša je knjižnica otvorena 2 dana popodne. Koji su to dani?

13. Po Pravilniku knjižnice članovi mogu posuditi .... knji..., na rok od ..... dana. U načelu se ne produžavaju knjige koje su .................(jedna riječ).

Za sve tekstove na web stranici knjižnice odgovoran knjižničar prof. Nikola Butorac.
Stranice izradio i uređuje Mario Lovrić. Zadnja izmjena 21.10.2005.
Sva pitanja, komentare, prijedloge i kontakt u vezi s web-stranicom pošaljite na