Datum:
    
Geodetska tehnička škola, Zagreb - knjižnica
Ministarstvo znanosti i tehnologije Hrvatska akademska i istraživačka mreža Sveučilišni računski centar
Knjižnica Geodetske tehničke škole -> Općenito -> Prijatelji knjižnice
Prijatelji knjižnice
Popis učenika koji su se istakli u knjižnično-kulturnim aktivnostima (za školsku godinu 2003./2004.)
Tijekom 1. polugodišta aktivno su se uključili u rad knjižnice naročito neki učenici prvih razreda (Ilijana Ljubić, Angela Vidović, Tomislav Džolić, Gabriela Vidmar, Tomislav Matić, Tomislav Pagadur, Marijo Vuković i dr.), ali i nekolicina već starih knjižničarevih suradnika. Od aktivnosti u kojima su se istakli treba spomenuti sudjelovanje u akciji darivanja knjiga za knjižnicu, pisanju osvrta o novim knjigama u našem fondu, sudjelovanju na različitim susretima u našoj školi ili u susjednoj Graditeljskoj školi.
Tako su, npr., tri učenice 2.c razreda 11. prosinca sudjelovale na predavanju o parfemima i o tome napisale kratak osvrt za naš pano. Osvrte su još napisali Tomislav Matić (o info sajmu i sajmu knjiga), Martina Šabarić (o knjizi Odgovori na 1000 pitanja za djevojke), Darko Hrvojić (o knjizi Ako je srednja škola igra...), Luka Smolčić (o knjizi Ljudi u bijelom). U akciji darivanja knjiga sakupljeno je i zadržano u knjižnici desetak vrijednih naslova, a osim učenika u akciju se uključilo i nekoliko profesora, među kojima se naročito istakla kolegica Žibrat-Hulina. Knjige nepotrebne knjižnici izložene su i ponuđene zainteresiranim korisnicima na poklon.
U prvom smo polugodištu i ove šk. god. obišli Gradsku knjižnicu i Hrvatsku akademiju. Vrlo koristan posjet za sve, a naročito za učenike koji su se prvi put upoznali s ovim važnim kulturnim ustanovama. U školi smo o tome napravili osvrt s popratnim fotografijama. Dvije su učenice imale sreću da se nađu i na fotografiji u Jutarnjem listu (tih se dana rujna održavala manifestacija Dani jabuka).
Među najrevnije suradnike i korisnike knjižnice u ovom polugodištu treba spomenuti Vedrana Vrhovca(naročito u pomaganju i pripremi intervjua u pisanom obliku), Filipa Vodopiju te Bornu Čajića, zaduženog za tehničku podršku u svim našim aktivnostima. Dragocjenu pomoć u cjelokupnom radu, naročito na izradi web-stranica pruža nam Mario Lovrić, naš vanjski suradnik.
Knjižničar pohvaljuje sljedeće učenike suradnike (za školsku godinu 2002./2003.):
Josipa Šimetina (1.a) i Vedrana Vrhovca (1.c) kao najaktivnije korisnike knjižnice u prvim razredima, sudionike raznih kulturnih aktivnosti (o kojima su pisali i kratke osvrte);
Renatu Kadušić (1.d) jer je posudila najviše knjiga, a o ponekoj napisala i kratak osvrt te sudjelovala na poetskim recitalima i sama recitirala;
Petru Ćurčić, Marinu Galović i Vlatku Tomašević jer su pomagale knjižničaru u knjižničnim poslovima i u izradi božičnog panoa te što su sudjelovale u drugim knjižnično-kulturnim aktivnostima;
Bornu Čajića (2.a) zbog aktivnog sudjelovanja u knjižničnim aktivnostima (posjeti kazalištu, fotografiranje, izrade omota za naš CD, pomaganje u knjižničnim poslovima, stavljanje materijala na Internet i dr);
Ivonu Golubić (2.a) zbog sudjelovanja u intervjuima u Školi i u "Gavelli", pisanja osvrta i dr.;
Ivana Lončarića (2.a) jer je sudjelovao u snimanju CD-a;
Grupu učenica 2.c, a osobito Janju Filipović jer je najbolji korisnik, sudionica u knjižnim aktivnostima (čitanje i pisanje osvrta o nelektirnoj literaturi i dr.);
Anu Doneski (odmah iza Janje po broju posuđenih knjiga), Tanju Listar kao aktivnu korisnicu i kao sudionicu u većini knjižničnih aktivnosti u kojima je dala svoj doprinos i poticala druge na aktivnost;
Karolinu Kurtanjek jer je (uz T. Vidmara) najzaslužnija za realizaciju CD-a uloživši u to dosta truda i slobodnog vremena;
Sašu Munjasa (3.a) koji je dao, svirajući gitaru, svoj doprinos pri snimanju CD-a;
i Tomislava Vidmara (3.C), sigurno najzaslužnijeg za CD (jer pjeva i svira trubu) i promidžbu Škole u javnim medijima (intervjui na Radio Zagrebu i Radio Zaprešiću).
Za sve tekstove na web stranici knjižnice odgovoran knjižničar prof. Nikola Butorac.
Stranice izradio i uređuje Mario Lovrić i Kristijan Trucek. Zadnja izmjena 24.11.2004.
Sva pitanja, komentare, prijedloge i kontakt u vezi s web-stranicom pošaljite na