slike

Baner
PDF Ispis E-mail

ZAVRŠNI RAD ŠKOLSKE 2010./2011. GODINE
(IZVOD IZ PRAVILNIKA)
ZAVRŠNI RAD


A.        IZBOR ZAVRŠNOG RADA
Teme za završne radove u obrazovanju odraslih izabiru se najkasnije 60 dana prije početka završnog ispita.

-- ROKOVI:

LJETNI: do 1. travnja 2011.
JESENSKI: do 8. srpnja 2011.
ZIMSKI: do 17. listopada 2011.   

NAČIN ODABIRA ZAVRŠNOG RADA:

1.   Kandidat samostalno predlaže zadatak za završni rad iz područja svoje struke - područja  rada i bira mentora koji odobrava zadatak.

2.   Mentor predlaže i dogovara s kandidatom zadatka za završni rad.

3.   Ispitni odbor na prijedlog stručnog aktiva objavljuje zadatke za završne  radove za svaku školsku godinu. Kandidat bira jedan od  ponuđenih zadataka  koji odgovara njegovom  interesu. Stručni aktiv određuje mentora za svakog kandidata.
           

Prijedlozi područja iz kojih polaznici žele izraditi završni rad predaju se voditelju obrazovanja odraslih.  
   

B.  IZRADA ZAVRŠNOG RADA      

 Kandidati završni rad izrađuju prema dogovoru s mentorom i predmetnim nastavnicima, u radnoj organizaciji, prostorijama Škole ili kod kuće. Završni rad s elaboratom mora biti izrađen i prihvaćen od mentora najmanje 10 dana prije početka završnog ispita.      
                       
                LJETNI ROK – do 13. lipnja 2011.
           
               
JESENSKI ROK – do 19. rujna 2011.                   

                ZIMSKI ROK – do 19. prosinca 2011.          
                                                                            
C.  EVIDENCIJSKI LIST

Evidencijski list služi praćenju izrade završnog rada i registriranju konzultacija.      
Sedam dana nakon izbora završnog rada kandidat mora sačiniti plan rada i pokazati ga mentoru koji ga, kad ga prihvati potpisuje.  

Evidencijski list ulaže se u elaborat.


1.       OBRANA ZAVRŠNOG RADA      
      - Kandidat može pristupiti obrani završnog rada ako je:
                        - s uspjehom završio četvrti razred ( položio sve ispite );                       
                        - u zadanom roku izradio završni rad i elaborat.

      - Obrana završnog rada vrše se pred povjerenstvom. Povjerensto na prijedlog mentora utvrđuje  konačnu ocjenu završnog rada iz elemenata:
                        - završni rad (tehničke i tehnološke karakteristike rada);                       
                        - elaborat (tehničko-tehnološka dokumentacija);                        
                        - obrana (obrazloženje kandidata o završnom radu).

- Kandidat čiji završni rad nije izrađen u roku ili je na obrani negativno ocijenjen upućuje se na ponovno polaganje, dijela ( obrane završnog rada) ili izradbe i obrane završnog rada na slijedećem roku. 
 

ZAVRŠNI RAD  BRANI SE PRED POVJERENSTVOM KOJE BROJI NAJMANJE TRI ČLANA. 
OPĆI USPJEH IZ ZAVRŠNOG RADA  JE ARITMETIČKA SREDINA IZ POJEDINIH DIJELOVA  


TOČAN KALENDAR ISPITNIH ROKOVA BIT ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 30 DANA PRIJE POČETKA ZAVRŠNIH ISPITA.   

 

Kviz

Što je GPS?
 

Tražilica

Foto