Ispis

ispiti - opće odredbe            

Polaznici su dužni prijaviti polaganje ispita na propisanoj tiskanici (prijavnici) najmanje 8 dana prije ispitnog roka. 

 Popunjena prijavnica prosljeđuje se tajništvu škole putem e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript   ili na zato predviđenom mjestu na oglasnoj ploči škole. 

Ocjena postignuta na ispitu upisuje se u prijavnicu i imenik.           

Ukoliko polaznik nije pristupio ispitu u zakazanom roku, a predao je prijavnicu, upisuje se na prijavnici da nije pristupio ispitu i prijavnica mu ne vrijedi za idući ispitni rok. 

Ako polaznik odjavi ispit u roku od najmanje 48 sati prije dana polaganja ispita, upisuje se na prijavnicu da je kandidat odgodio polaganje ispita i prijavnica mu vrijedi za idući ispitni rok. 

Ukoliko je polaznik pristupio polaganju samo dijela ispita, smatra se da ispit nije položio. 

Polaznik koji je do dana upisa u sljedeće obrazovno razdoblje pozitivno ocijenjen iz svih predmeta prethodnog obrazovnog razdoblja stječe pravo upisa u naredno obrazovno razdoblje. 

Polaznik koji je na kraju obrazovanja tijekom nastave uspješno ocijenjen iz svih predmeta, odnosno položio sve ispite iz svih predmeta, polaže: 

·         u programima stjecanja srednje stručne spreme, završni rad,
·         u programima usavršavanja polaže završni ispit,
·      u programima prekvalifikacije polaže završni rad.